Supervision

Supervision for psykoterapeuter og andre fagprofessionelle

Jeg tilbyder supervision til studerende, psykoterapeuter, skolelærere, pædagoger og alle andre der arbejder med menneskers læring, udvikling, sundhed og rehabilitering generelt.

Supervisionen kan finde sted én-til-én eller i en gruppe.

Supervision i gruppe har den fordel, at deltagerne gensidigt kan være vidner og inspirerende for hinanden fagligt og personligt. Dette gælder både privatpraktiserende terapeuter og arbejdsteams/grupper. Ligeledes kan det faglige og kollegiale fællesskab styrkes gennem inddragelse og fortrolighed.

Supervisionen bliver således også en proaktiv indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Supervision har typisk fokus på både personlig og faglig, professionel kompetenceudvikling i arbejdslivet, og er typisk et struktureret, dialogisk forløb med det formål at skabe ny refleksion over en arbejdsrelateret situation, en vanskelig opgave, svære beslutninger eller udfordrende relationer.