Bevidsthed & Balance

At tale om traumer er oppe i tiden. Ikke desto mindre er det betydningsfuldt at få øje på hvilke traumer, psykiske som fysiske, der bor i dig og som har betydning for dit levede liv og nervesystem. Udsættes vi for en overvældende oplevelse prænatalt, tidligt i livet, gentagende gange eller af særlig voldsom karakter, som følges af en følelse af tab af kontrol samt ingen at dele det med, så kan vi udvikle et traume. Det kan derefter dukke op som en stressreaktion i mere eller mindre uforudsigelige sammenhænge. Ubehandlede traumer sætter sig spor i kroppen, i hjernen og i sindet og kan føre til angst, depression, fysisk sygdom mm. Traumer er opstået i kroppen og skal derfor også mødes via kroppen.

Psykoterapi er for alle

For de fleste mennesker er det en eller anden form for udfordring eller krise, der motiverer dem til at starte terapi. Men det behøver ikke at være sådan. Det kan også være at du er nysgerrig på dig selv, på livet eller føler en indre længsel mod forandring og udvikling.
Overordnet kan man sige, at psykoterapi har som ambition at udvikle menneskers psykologiske evner, bevidsthed og ressourcer.